Z dbałości o Państwa wygodę i pewność, że Karcher to właściwy wybór, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w stosownym punkcie regulaminu sklepu oraz prawa do złożenia reklamacji, konsument który zawarł umowę sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu www.karcher.zasadaauto.pl, może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym zapisie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub odesłanie towaru przed jego upływem.

W ramach umownego prawa odstąpienia od umowy konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w regulaminie, ale nie później niż po upływie 30 dni od dnia od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, pod warunkiem łącznego spełnienia przez konsumenta następujących wymogów:

  • brak uszkodzeń i śladów użytkowania towaru
  • odesłanie towaru kompletnego, ze wszystkimi elementami wchodzącymi w skład zamówienia
  • odesłanie Produktu w oryginalnym opakowaniu
  • dołączenie do przesyłki otrzymanego wraz z zamówieniem dowodu zakupu

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, w tym również takie, które wynika z uszkodzenia przez niego opakowania Produktu.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami, stosuje się odpowiednie punkty regulaminu sklepu, dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w szczególności w zakresie sposobu odstąpienia, biegu terminu, skutków i kosztów odstąpienia oraz wyjątków od prawa odstąpienia od umowy.

Zwracany towar należy odesłać na adres:

KARCHER CENTER AUTOMOTIVE
UL. STOJAŁOWSKIEGO 6 
30-611 KRAKÓW

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu. 

TELEFON - 12 25 25 235 lub 12 25 25 236
E-mail - sklep@karcher.zasadaauto.pl

Pobierz formularz oświadczenia - oświadczenie.pdf