REGULAMIN

Podmiotem prowadzącym stronę internetową karcher.zasadaauto.pl jest firma Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j., 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19, KRS: 0000880911, NIP: 677-233-82-80, REGON: 121084575.

Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
1) Adres pocztowy: Ul. Stojałowskiego 6, 30-611 Kraków z dopiskiem KARCHER CENTER
2) Numer telefonu 12 2525235
3) Adres poczty elektronicznej: sklep@karcher.zasadaauto.pl

1. Oferta

Sklep internetowy karcher.zasadaauto.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail. a także klawiatura lub inne narzędzia umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Wszystkie proponowane przez Sklep towary są fabrycznie nowe.

2. Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie karcher.zasadaauto.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i widoczne są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny podane na stronie internetowej sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@karcher.zasadaauto.pl.
 2. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji i informacji o składanych zamówieniach.
 3. W chwili potwierdzenia zamówienia dojdzie między Sklepem a Zamawiającym do zawarcia umowy sprzedaży produktu.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sklep na stronie sklepu. Poza formularzem przyjmujemy zamówienia także w formie pisemnej i telefonicznej.
 5. Informacje na temat realizacji zamówienia można uzyskać pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu.
 6. W przypadku płatności za pobraniem warunkiem realizacji jest podanie numeru telefonu Kupującego.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, celem podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.
 8. Zamówienia nie zostaną przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu błędnych lub niekompletnych danych.
 9. Zakupione towary zostaną dostarczone pod adres wskazany w formularzu zamówień.

4. Zastrzeżenia

Sklep zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
 2. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

O podejmowaniu powyższych działań Klienci będą informowani poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.

5. Transport przesyłek

 1. Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST.
 2. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.
 3. Koszt wysyłki towarów kurierem INPOST Paczkomaty - 13,99 zł brutto, INPOST Kurier - 17,99 zł brutto. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy towarów.

6. Formy płatności

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem - Kupujący płaci przy odbiorze zamówienia
 2. Przelewem tradycyjnym - Kupujący dokonuje zapłaty bezpośrednio na konto sprzedającego (towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego)
 3.  Za pośrednictwem szybkich płatności internetowych eService (płatność BLIKIEM jest dostępna bezpośrednio ze strony banku)

Dane do przelewu tradycyjnego:

SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA

ul. Armii Krajowej 19

30-150 Kraków

nr konta bankowego: 82 1050 1142 1000 0023 4944 1648

7. Termin dostawy

 1. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji. Może on zmienić zamówiony towar na inny dostępny, anulować całość zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania.

8. Dostawa towarów:

Kupujący jest zobowiązany do zbadania stanu towaru pod kątem jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy towaru przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia bądź też zniszczenia przesyłki podczas transportu, konieczne jest sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody, zawierającego informację o dacie i godzinie doręczenia przesyłki, dane osób sprawdzających przesyłkę, zawartość przesyłki, stan w jakim dotarła i opis ewentualnych uszkodzeń. Zamawiający powinien w miarę możliwości udokumentować szkodę poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do zgłoszenia. Protokół należy przekazać Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki. Zniszczony lub uszkodzony towar należy przekazać Kurierowi wraz z fakturą sprzedaży. Jeżeli przesyłka obejmowała większą ilość towarów, należy zwrócić je wszystkie. Kiedy towar znajdzie się w magazynie Sklepu internetowego i Pracownik Sklepu potwierdzi zasadność reklamacji, Sprzedawca dokona wymiany towaru na nowy wolny od wad i zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy.

9. Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@karcher.zasadaauto.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

10. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl.

11. Informacja o możliwości odstąpienia od umowy przez Konsumenta wraz z formularzem odstąpienia od umowy znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu. .

12. Gwarancja

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia są objęte 24 miesięczną gwarancją lub rękojmią w przypadku zakupu dokonywanego przez firmę. W niektórych przypadkach konieczne może być zachowanie reżimu przeglądów okresowych. 

13. Ochrona danych osobowych Zamawiających/Kupujących

 1. Wszelkie dane osobowe Zamawiających/Kupujących uzyskane w ramach działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani żadnej formie nie będą one ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Klienci Sklepu maja prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich korygowania.
 2. Sprzedawca informuje, ze dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  Sklep zastrzega, że treść Regulaminu może ulec zmianie. W takim przypadku na stronie internetowej sklepu zamieszczona zostanie wiadomość o zmianie Regulaminu, obejmująca zestawienie zmian. Wiadomość o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej sklepu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu i będzie się utrzymywać na stronie przez okres co najmniej kolejnych 14 dni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu, tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymania przez Kupującego nieprawidłowych danych.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym karcher.zasadaauto.pl oraz w wersji pisemnej u Sprzedawcy pod adresem Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j., ul. Stojałowskiego 6, 30-611 Kraków.

15. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta do prawa odstąpienia od umowy / wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę – Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j., adres: ul. Stojałowskiego 6, 30-611 Kraków, tel. 12 25-25-236, adres email: sklep@karcher.zasadaauto.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru) i nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 7. Jeżeli dostarczony towar jest zabrudzony, niekompletny, nie posiada oryginalnego opakowania, bądź też nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru lub do obniżenia zwracanej kwoty proporcjonalnie do obecnej wartości zwróconego towaru.
 8. Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Stojałowskiego 6,
30-611 Kraków
Adres email: karcher@zasadaauto.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), numer zamówienia

……………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………

Data

……………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.