OFERTA

Sklep internetowy karcher.zasadaauto.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Wszystkie proponowane przez Sklep urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej i podane w dalszej części regulaminu.

 

CENY

Ceny towarów znajdujących się w sklepie karcher.zasadaauto.pl są podane w złotych polskich z rozróżnieniem cen netto i brutto i nie zawierają kosztów transportu. Koszt transportu jest naliczany indywidualnie do każdego zamówienia.

 

SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWNIEŃ

Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną na adres karcher@zasadaauto.pl lub telefonicznie, pod numerami 12 25 25 235 12 25 25 236 lub 605 507 508

Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon, zostanie wykorzystany do realizacji zamówienia.

W chwili potwierdzenia zamówienia dojdzie między Sklepem a Zamawiającym do zawarcia umowy sprzedaży produktu.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.

Informacje na temat realizacji zamówienia można uzyskać pod podanym wyżej adresem poczty elektronicznej lub powyższymi numerami telefonów.

W przypadku płatności za pobraniem warunkiem realizacji jest podanie numeru telefonu Kupującego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, celem podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

Zamówienia nie zostaną przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu błędnych lub niekompletnych danych.

Zakupione towary zostaną dostarczone pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 

ZASTRZEŻENIA

Sklep zastrzega sobie prawo do:

§  zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie

§  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

§  wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży

 

TRANSPORT PRZESYŁEK

Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich. 

Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.

 

CENNIK DOSTAW

Koszt wysyłki towarów kurierem wynosi odpowiednio:

§ Kurier InPost 17 zł

 

FORMY PŁATNOŚCI

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

§  za pobraniem – Kupujący płaci kurierowi przy odbiorze towaru.

§  przelewem - w formie przedpłaty na konto bankowe.

§ eService - szybki przelew online

§ gotówka / karta w Salonie KARCHER CENTER

  

TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

W przypadku niedostępności  towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie dalszej jego realizacji. Może on zmienić zamówiony towar, anulować całość zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania.

  

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem poczty elektronicznej karcher@zasadaauto.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 25 25 236 i 12 25 25 236 i 605 507 508 lub pocztą tradycyjną na adres sklepu:

KARCHER CENTER AUTOMOTIVE

UL. STOJAŁOWSKIEGO 6

30-611 KRAKÓW

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

 • IMIĘ I NAZWISKO ( OPCJONALNIE NAZWĘ FIRMY )
 • ADRES EMAIL
 • NUMER TELEFONU
 • DATĘ ZAWARCIA UMOWY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ REKLAMACJI
 • PRZEDMIOT REKLAMACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ROSZCZEŃ KUPUJĄCEGO

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Pobierz formularz oświadczenia - oświadczenie.pdf

 

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: karcher@zasadaauto.pl lub pocztą tradycyjną na adres sklepu:

KARCHER CENTER AUTOMOTIVE

UL. STOJAŁOWSKIEGO 6

30-611 KRAKÓW

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę zwrotną należy nadać na swój koszt na adres:

KARCHER CENTER AUTOMOTIVE

UL. STOJAŁOWSKIEGO 6

30-611 KRAKÓW

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:

 • ADRES I NAZWĘ SPRZEDAJĄCEGO
 • ZAPIS - Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy kupna następujących rzeczy: nazwy kupionych towarów i ich ilości
 • DATĘ ODBIORU TOWARÓW
 • ADRES KUPUJĄCEGO
 • DANE KONTAKTOWE - numer telefonu i opcjonalnie e-mail
 • NUMER KONTA DO ZWROTU ŚRODKÓW - zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta
 • PODPIS - tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący (konsument)

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pobierz formularz oświadczenia - oświadczenie.pdf

   

GWARANCJA

Każdy oferowany przez nas produkt posiada gwarancję producenta.

Zasady gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez serwisy posiadające autoryzację producenta, znajdujące się na terenie całego kraju.

Adresy poszczególnych firm znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. Informacje o nich można uzyskać również od obsługi sklepu.

 

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

Informacje ogólne

 

1.                  Serwis internetowy karcher.zasadaauto.pl prowadzony jest przez Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j. , z siedzibą w Krakowie (30-150), przy ul. Armii Krajowej 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000880911 posiadającą NIP 6772338280, REGON 121131458.

2.                  Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego jest Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j. z siedzibą w Krakowie (30-150), przy ul. Armii Krajowej 19.

3.                  Za pomocą Serwisu zbierane i przetwarzane są dane osobowe zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz powszechnymi przepisami prawa.

4.                  Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanym i przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

5.                  Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny, zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy.

6.                  Każdy Użytkownik Serwisu może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach wykraczających poza wymagany do korzystania z serwisu poprzez akceptację właściwych zgód. 

7.                  Dane osobowe  przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cele dla których te dane osobowe zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

8.                  Użytkownik serwisu ma prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j. oraz prawo do poprawienia i uzupełnienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych.

9.                  Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji listownie na adres: Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. k., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.

10.               W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt  listowny pod adresem: Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.

11.               Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą przesyłać do firmy Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j. żadnych informacji, jeśli nie otrzymają na to zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych legalnych transakcji, chyba że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

12.               Dane zbierane przez Administratora Danych mogą być udostępnianie innym podmiotom w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa a także za zgodą użytkownika na udostępnienie danych w przypadkach wymagających zgody. 

 

§ 2

Formularz kontaktowy

 

1.                  Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego.

2.                  Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza. 

3.                  Podczas wypełniania formularza Kontaktowego Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do skontaktowania się za pomocą formularza, takie jak:

·         Numer telefonu,

·         Adres e- mail. 

§ 3

Złożenie zamówienia bez rejestracji konta

 

1.                  Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza „Złożenie zamówienia”.

2.                  Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia. 

3.                  Podczas wypełniania formularza Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia, takie jak:

·         Nazwa firmy,

·         NIP,

·         Imię,

·         Nazwisko,

·         Adres,

·         Kod pocztowy,

·         Miejscowość,

·         Numer telefonu kontaktowego,

·         Adres e – mail,

 

§ 4

Złożenie zamówienia z rejestracją konta

 

1.                  Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza „Złożenie zamówienia”.

2.                  Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia. 

3.                  Podczas wypełniania formularza Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia, takie jak:

·         Nazwa firmy

·         NIP

·         Imię,

·         Nazwisko,

·         Adres,

·         Kod pocztowy,

·         Miejscowość,

·         Telefon,

·         Adres e- mail,

·         Hasło

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep zastrzega, że treść Regulaminu może ulec zmianie. W takim przypadku na stronie internetowej sklepu zamieszczona zostanie wiadomość o zmianie Regulaminu, obejmująca zestawienie zmian. Wiadomość o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej sklepu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu i będzie się utrzymywać na stronie przez okres co najmniej kolejnych 14 dni.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych zapisach, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)).

Podmiotem prowadzącym stronę internetową karcher.zasadaauto.pl jest firma: 

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. J.

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy,

KRS: 0000880911, NIP: 677-233-82-80, REGON: 121084575